Årsapport – et klart innblikk i bedriften

Å skrive en årsrapport kan være utfordrende, men det viktigste er at den er informativ, setter bedriften/selskapet i et godt lys, og samtidig sier noe om fremtidsplaner bedriften har og hvilke mål som er ønskelig å nå. Den skal være ryddig og tydelig, og i utgangspunktet består den av årsregnskap og årsberetning. Men visste du at den kan brukes til så mye mer?

Selvsagt kan du enkelt oppfylle kravene med ganske enkle rapporter, men mange velger å bruke anledningen til en mer kreativ og spennende løsning. På den måten kan bedriften bruke årsrapporten også som en måte å profilere seg overfor en større gruppe.

Årsrapporten trenger ikke bare å inneholde den formelle informasjonen i regnskap og beretning. Den kan inneholde artikler, intervjuer, notiser, småstoff, grafikk.

I tillegg er det viktig at den redaksjonelle delen er innbydende og leservennlig ved bruk av; gode overskrifter og ingresser, faktabokser, bildetekster, grafikk og illustrasjoner.

Ett godt eksempel er årsrapporten til Gjensidige. https://www.gjensidige.no/konsern/årsrapport/

Her viser de ikke bare til tall, men selskapets verdier, historie og framtidsutsikter. God grafikk som støtter informasjonen som fremkommer i årsrapporten er uten tvil et effektivt virkemiddel som gjør at helhetsinntrykket av rapporten har et profesjonelt preg.

Vi kan hjelpe deg med din årsrapport!

Årsrapporten under ble laget som en del av et anbud vi leverte på. Denne er gjennomgående tematisk og stilisert i forhold til bransjen kunden er innen, og reflekterer det de driver med gjennom form, farge og grafikk.

Vi hjelper gjerne deg og din bedrift med å lage en visuelt tiltalende årsrapport som viser suksessene og får frem viktige ting som vekst, utvikling, eller andre ting som har vist seg å være positive for bedriften.

Ikke nøl med å ta kontakt!