Prosjektet Reasons2Design (R2D)

mockup av rapporten, fint bilde

Det introduseres stadig nye varer og tjenester i Norge.
Hvorfor øker da ikke behovet for markedsføringstjenester tilsvarende?

Hvorfor øker ikke antall virksomheter som jobber med dette i Finnmark og Nord-Troms?
Hva finnes av slik kompetanse i regionen vår?
Hvorfor øker ikke etterspørselen etter disse tjenestene i regionen?
Hvorfor befinner de fleste tilbyderne av disse tjenestene seg i Oslo, til tross for at innovasjon skjer over hele landet?
Hva kan vi gjøre for å styrke og synliggjøre denne bransjen for lokale og regionale kunder?

Dette er bakteppet for prosjektet Reasons2Design (R2D). I prosjektet har vi gjennomført dybdeintervju med våre kollegaer i bransjen, kunder og samarbeidspartnere, samt spørreundersøkelser og innhentet sekundær informasjon. Det har vært en åpen dialog med alle parter og vi har fått mye verdifull informasjon og gode innspill. Vi kan ikke generalisere på bakgrunn av de funnene vi har gjort, men de forsterket de antakelser vi gjorde før vi satte i gang.

Prosjektet har konkludert med at det er et reelt behov for å jobbe videre med disse spørsmålene og skape en samarbeidsarena hvor vi i bransjen møtes for kunnskaps- og erfaringsdeling, samtidig som en jobber med å synliggjøre hva vi holder på med og verdien av det for eksisterende og framtidige kunder – og samarbeidspartnere.

Vi i Designu ønsker å ta problemstillingen videre og skape møteplasser og arenaer hvor vi er synlige, og vil derfor søke om økonomisk støtte for å kunne jobbe videre med dette. Fortsettelse følger….

Tusen takk til alle som har bidratt inn i dette prosjektet så langt!

Vi sees, og høres

 

 

Les rapporten her