Websiden din har en midtlivskrise etter 6 år!

Internett kan sammenlignes med hundeliv – slik at 1 menneskeår = 7 internett-år.
Etter 9 år er websiden din pensjonist! Da kan du velge om du vil ta grep ved midtlivskrisen eller litt før.

Forskning gjort opp mot topp 200 markeds-websider forteller at levealderen er gjennomsnittlig 2,66 år. Her snakker en om sidens design, struktur og oppbygging.

Trenger din webside en spa ferie?
Ta Quizen vår å finn ut!

Hvilke faktorer påvirker levetiden, og hvor fort websiden «eldes»?

Dette avhenger av hvilket formål websiden din har. Rene informasjonssider lever lengre enn salgssider.
En av de viktigste pekepinnene på om en webside er effektiv eller ikke, er om kunden finner siden din på nett ved søk. Med andre ord så må Google peke på din webside før milliarder andre websider. Om Google finner deg er blant annet avhengig av om websiden din er i samsvar med dagens standarder og krav, og om kan man navigere med mobiltelefon på websiden. Har du forsøkt å søke opp din bedrifts webside med mobiltelefon i det siste? Prøv!

Nedenfor finner du flere faktorer som påvirke levetiden.
Sjekk de ut, eller ta quizen

Disse spørsmålene kan hjelpe deg med å finne ut om det er på tid å tenke nytt angående websiden din:

Besvares med ja eller nei.

 1. Har organisasjonens visjon og formål endret seg?
 2. Har markedsstrategien endret seg? Gjøres det mer reklame, arrangementer, publisering og så videre?
 3. Har bransjen du jobber i endret seg? Snakker mennesker i din bransje annerledes om ting enn tidligere? Har menneskene forandret seg?
 4. Befinner du deg i en design eller teknologi-relatert bransje– fordi utviklingen går raskere her?
 5. Er websiden i henhold til dagens design-trender? Moderne websider tenderer til å være mer strømlinjeformet opp mot enkeltkollonne-layout. Det er mindre informasjon på hver skrolledybde og større bilder som fyller skjermen. Trenden er også flere videoer og tydeligere krav til aksjon. Altså færre ord og mer visualisering.
 6. Fungerer websiden optimalt opp mot mobiltelefoner og nettbrett? Dersom forrige redesign var for over 6 år siden, er det mest sannsynlig at de fleste besøkende på siden bruker helt andre leseverktøy i dag.
 7. Er det vanskelig å oppdatere websiden? Dette er blitt mer brukervennlig og enklere i dagens systemer. Målet er at det skal være raskt, gratis og enkelt å gjøre endringer på websiden!
 8. Har rangeringer og trafikk til siden gått ned? Dersom en ikke aktivt markedsfører websiden, vil dette peke ned over tid. En redesign/oppfriskning av websiden kan snu denne trenden.
 9. Blir det business av websiden? De besøkendes forventninger fortsetter å øke, og om ikke websiden stadig forbedres og moderniseres, vil responsen avta. Målet bør være å stadig forbedre websiden og bremse aldringsprosessen, slik at en til enhver tid presenterer et design som overgår forventningene til de besøkende.
 10. Har dine konkurrenter nylig redesignet sine websider? Det er viktig å følge med på hva konkurrentene gjør!

Har du svart «ja» oftere enn du har svart «nei» så kan det være på tide å fornye websiden. Man trenger ikke lage en helt ny webside, noen ganger holder det å finpusse litt på den eksisterende siden.

Enkle grep for å øke levetiden til websiden:

 • Oppdater innholdet jevnlig,
  med nyhetsoppdateringer, bilder, videoer. Fordelen med dette er et disse elementene enkelt kan brukes videre i en redesign.
 • Rydd opp og fjern linker
  som ikke trykkes på av de besøkende for å gjøre navigeringen mer oversiktlig.
 • Stram opp designen
  ved å gjøre enkle stil-endringer. For eksempel gjøre om på fargepaletten og skrifttype.
 • Ansiktsløfting av Hjem-siden (forsiden).
  Et redesign av denne siden kan virke nytt og friskt for nye besøkende, men er en midlertidig ordning siden de påfølgende sidene etterhvert vil framstå som utdaterte i forhold til denne.
 • Sideforbedringer
  Redesign av de mest trafikkerte sidene og/eller der aldringen er mest synlig. På sikt er også dette en kortsiktig løsning i likhet med punktet over.

Disse grepene kan du gjøre selv, eller vi i Designu kan hjelpe deg.

Tips: hvis du planlegger ny webside innen et år, ikke bruk så mye tid og energi på den du har. Verdien av hvilken som helst endring er relativ til kostnaden.