Key visual, print, animasjon

Dansearena Nord

Ovddos er en kompetansebedrift som jobber aktivt med omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune. Ovddos veileder bedrifter innenfor nærings- og samfunnsutvikling i Kautokeino. Hovedoppgavene er å gi økonomisk veiledning, faglig støtte og initiere prosjekter for å øke samhandling mellom næringslivet og samfunnet i Kautokeino. Hovedmålene til Ovddos er å utvikle og sikre arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og å øke innovasjons og utviklingsevne i samfunnet.

Key visual

IETM

I juni 2020 skulle ITEM sitt arrangement ha gått av stabelen i Tromsø, og Dansearena Nord fikk ansvar for å være vertskap. Arrangementet ble dessverre avlyst, men vi rakk likevel å lage det grafiske materiellet. På fagspråket kalles dette «Key visual». En key visual består av grafiske elementer, som ikke er en del av logoen, som kan gå igjen i kampanjer og gjentagende arrangement som noe gjenkjennbart.

Katalog

Dansearena nord

Designu har laget en katalog for Dansearena Nord som viser alle artister som kan assosieres med dem. Utfordringen i prosjektet ble å gi hver artist like mye plass, og samtidig formidle de forskjellige stilene hver av de ønsker å utrykke.
Det var stort fokus på miljø i dette prosjektet og vi sjekket ut mange alternativer, fra resirkulert papir til produksjonsmetoder. 
Til slutt landet kunden på miljøvennlig papir for boken, og den ble trykket på et lokalt trykkeri.

Animasjon - julekort

Dansearena nord

Webside

grafisk profil I webdesign.