visuell identitet

Hammerfest Parkering

Dette prosjektet gikk ut på å skape en ny, mer moderne, gjennomført og helhetlig visuell identitet og grafisk profil. Det var viktig at den nye profilen fungerer i samspill med den nye grafiske profilen til kommunen.

Logoen og de grafiske elementene vil i hovedsak benyttes på trykkede elementer som jakker og kopper. Dette tok vi nøye hensyn til under utviklingen av den nye profilen, noe som gjør at den fungerer like godt på trykk som digitalt.

Den nye visuelle identiteten inneholder en primærlogo som er i farger og en sekundærlogo som er monokrom.

Logo

hovedlogo, sekundærlogo.

Branding

Grafisk profil på trykk.

Webside

Grafisk profil på websiden