Webdesign

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor

HFO er et kjent navn i Hammerfest. Mange av byens fagarbeidere har på et eller annet tidspunkt i yrkeslivet vært i kontakt med dem. Websiden har vært operativ siden tidlig på 2000-tallet, og trengte en ansiktsløfting for å bli godkjent av Google, og i tillegg kunne brukes som et verktøy for de ansatte. Gjennom flere workshoper fikk vi kartlagt kundens behov og samtidig satt målgruppene til HFO i fokus. Resultatet ble en informativ webside, som kan brukes til informasjonsdeling, opplæring og som støtte for de ansatte i HFO.

Responsivt design

tilpasset alle skjermstørrelser.

Layout

fargekodet, organisert, livlig.