Webdesign

Jarl Goli Art

En av de største utfordringene vi stod ovenfor ved oppstart av dette prosjektet, var hvordan vi skulle utvikle et velfungerende webdesign som gjenspeiler den særegne, mørke og komplekse malestilen til kunstneren. Vi forsøkte å gjenskape noe av den dramatiske utfoldelsen som kan ses i verkene hans, og tok utgangspunkt i følelsene kunstverkene uttrykker og det generelle inntrykket de gir. Hovedmålet var å skape en solid plattform hvor kunstneren kan vokse og etablere seg, skape en merkevare og bli kjent for kunsten sin, og hvor han får vist sin hengivenhet til arbeidet. Dette webdesignet har derfor høyt fokus på å enkelt presentere det som er av bilder og tekst. For å kunne skille ulikt innhold fra hverandre og rette fokuset mot de områdene vi ønsket, da spesielt selve kunsten i galleriet, gjorde vi flere grep. Vi begrenset bruk av unødvendige elementer, gikk for enkle skrifttyper, og brukte ingen ytterligere farger enn de som fremkommer i bilder og på enkelte lenker. Layouten er ryddig og oversiktlig, noe som gjør det lett å navigere seg rundt på websiden.

Foto: Eirik Palm

Responsivt design

tilpasset alle skjermstørrelser.

Layout

enkel, ryddig og fokusert.

Digital identitet

med et særegeNt artistisk preg.

Jarl Goli hadde i februar 2020 sin første separatutstilling i Norge, hvor han stilte ut over 50 originaler i Kulturbanken i Hammerfest. I den forbindelse hadde han behov for en nettside som ville gjøre det ukomplisert for han å vise frem maleriene sine på en måte som bevarer formatet på det originale verket. Ettersom formatene på verkene hans varierer en del var det viktig å sette opp et galleri som gir et mest mulig realistisk inntrykk av dette. Mulighet for å legge til titler og beskrivelser måtte også tas i betraktning.

Nettstedet skal også gi en god del informasjon om kunstneren, arbeidet og studioet hans. Ved et senere tidspunkt vil siden utvides med informasjon om blant annet kurs og workshops. Noe av det som var viktig var å skape fokus på og gjøre enkelt tilgjengelig, var informasjon om planlagte og pågående utstillinger. Det var også av stor betydning at det er enkelt å finne frem til kontaktinformasjon, etterfulgt av funksjonalitet som gjør det lett å ta kontakt, og samtidig luker ut useriøse henvendelser.