Profil, web og markedsføring

Arctic Operations

Arctic Operations er en leverandørkonferanse i Hammerfest, som siden 2014 arrangeres årlig i oktober. Kinevo AS står bak konferansen som er en viktig møtearena for industrien og leverandører i nord. Konferansen berører ulikt tema hvert år, og har utviklet seg fra en olje og gass-konferanse til å bli en viktig møteplass for næringer i Finnmark. Designu har utviklet profilen til Arctic Operations, fra 2018 har vi også levert markedsføring.

Logo

hovedlogo, sekundærlogo.

Grafisk profil​

ARKTISK, MODERNE OG SAMMENKNYTTET
Profilen til Arctic Operations er basert på original profil fra 2014. Profilens utrykk forsterker tilknytningen til arktisk, og understreker sammenhengen og nettverk mellom leverandører og samfunnet. Konferansen formidler viktigheten av nordnorsk og ikke minst arktisk kompetanse.

Produkter

2020

2019

2018