visuell identitet

InfraNord

InfraNord er Repvåg Kraftlags datterselskap som ble etablert i 2009, og har de siste årene bygget ut fibernettverk i Nordkapp-regionen. Selskapet leverer per dags dato fiber til over 2000 husholdninger, herunder også hytteområder i regionen. Infrastrukturen er svært krevende i Nord-Norge; det er gjort betydelig investeringer for å kunne tilby fiber i et krevende geografisk område. Selskapet tar samfunnsansvaret sitt på alvor, og har bygget ut fiber i regioner der store kommersielle aktører ikke ville levert. I tillegg til fiber tilbyr InfraNord TV-tjenester (Riks-TV).

Logo

Hovedlogo, sekundærlogo og ikon

InfraNord_Hovedlogo_Positiv

Repvåg Blå

Havblå

Himmelblå

Neon Connect

Repvåg Hvit

Grafisk profil

Kompetanse, ferdighet, kunnskap

Designu har oppdatert eksiterende logo til InfraNord i sammenheng med oppdatering av grafisk profil til morselskap Repvåg Kraftlag. Profilen er basert på en grafisk snakkeboble som visualiserer slagordet til Infra Nord: Vi gir deg verden. Profilen formidler at dette er en bedrift som muliggjør kommunikasjon med hele verden.

Branding

Kaffekopp, Klær, Kjøretøy