visuell identitet

Repvåg Kraftlag

Repvåg Kraftlag ASA er morselskap til både InfraNord AS og Repvåg Nett AS(NettiNord), selskapet ble etablert i 1948. I over 70 år har bedriften forsynt Nordkapp—regionen (og deler av dagens Porsanger og Hammerfest kommune) med elektrisitet. Som de fleste E-verk har bedriften en monopolstilling nettdelen, og tar et samfunnsansvar som reflekterer sin posisjon i kommunene de opererer i. Ikke bare gjennom leveranse av strøm, utbygging i utfordrende terreng, men også gjennom støtte til lokale lag og foreninger i Nordkapp-samfunnet.

Logo

Hovedlogo, sekundærlogo og ikon

RepvågKraftlag_Hovedlogo_Positiv

Repvåg Blå

Blåtimen

Sjøsprøyt

Lyn

Gråvær

Repvåg Hvit

Grafisk profil

Alltid til stede på 71° nord

Repvåg Kraftlag ønsket en modernisering av sin eksisterende logo. Nye logofarger og fonter, og en forenkling av eksisterende logo ga profilen en ansiktsløftning. I tillegg til logo er det laget illustrasjoner for å vide deres lokale forankring og leveranse til nærområdet. Den nye logoen har bedre lesbarhet enn den forrige, i tillegg er den bedre tilpasset digital tilstedeværelse. Illustrasjonene spiller på lag med deres visjon om å være til stede for sine kunder og understreker deres rolle som støttespiller til lokalsamfunnet. Man få assosiasjoner til et tilgjengelig kraftselskap som bidrar til vekst i et lite samfunn.

Branding