Bedriftsutvikling og merkevarebygging

Seiland Explore

Seiland Explore er en tradisjonell reiselivsbedrift lokalisert i Hønseby på Seiland, i Hammerfest kommune. Når Covid-19 kom til Norge, mistet Seiland Explore en hel sesong med bestillinger over natten. Bedriften hadde hovedsaklig fisketurister fra utlandet, og disse hadde ikke lenger mulighet til å reise til Norge. Vi har, sammen med kunden, endret strategien for bedriften. Merkevaren måtte henvende seg til det norske markedet, og tiltrekke seg individuelle besøkende, ikke bare gruppereiser – samt fokusere mer på opplevelser. Designu har laget ny logo og implementert den nye strategien på websiden. Vi jobber videre med strategien og med å rigge bedriften for vinterturisme.

Logo

oppbygging, hovedlogo, sekundærlogo, fargepalett

Lavvo

Samling

Fjell

Frihet

Kompassnål

Eventyr

Fisk

Lykke

Nattehimmel

Lyng

Hav

Nordlys

Sol

Snø

Grafisk profil

Formell, sterk, moderne.

Med den nye profilen ønsker en å uttrykke den samiske identiteten samtidig med å bruke elementer som lavvo, fjell, kompassnål og fisk, for å signalisere at dette er en reiselivsbedrift som fokuserer på opplevelser i naturen.

Branding

effekter med grafisk profil.

Markedsføring

grafisk profil I markedsføring

Webside

grafisk profil I webdesign.