Skillemo

Animasjon

Skillemo

Alta kommune satser på industriområdet Skillemo. Industriområdet er ferdig regulert og kommunen ønsker å selge tomtene. I en interessentstudie viste det seg at folk antar at det nye industriområdet ligger langt unna Alta sentrum. Et krav til filmen var derfor at den skulle vise hvor nært det egentlig er til sentrum. Filmen skulle i tillegg vise muligheter for bruk av området. Designu har, etter innspill fra kommunen, lagt inn reelle virksomheter som kan tenkes å etablere seg på området.

Hovedfilm

Promofilm