Repvåg Kraftlag

Samfunnsansvar på høyt nivå

Etter endringer i Energiloven måtte Repvåg Kraftlag SA gjennom en prosess for å skille ut nettselskapet fra driftsselskapet, både grafisk og ved navn. NettiNord ble navnet på det nye nettselskapet. I samme prosess ønsket Repvåg Kraftlag SA å fornye profilen til driftsselskapet. Selskapet skulle framstå samlende for datterselskapene, selv om konsernet ble delt opp. Designu har bidratt i prosessen med å utvikle og implementere ny merkevare både internt blant ansatte og styret og eksternt.

Logoen ble fornyet og profilen ble utvidet med illustrasjoner. Illustrasjonene skal forsterkefølelsen av samhold og tilhørighet, både for de ansatte og kundene. De viser at dette er et kraftselskap som bryr seg om lokalbefolkningen og i stor grad bidrar til samfunnsutvikling. Illustrasjonene framstiller også deres geografiske tilknytning, og viser scener som er gjenkjennbare for kundene deres.


Kunde:
Repvåg Kraftlag SA

Illustrasjon: Marte Samuelsen

Skilt som viser en plakat med Repvåg Kraftlags nye profil, laget av Designu
Banner Designu har designet for Repvåg Kraftlag