Seiland Explore

Sjøsamisk tilhørighet

Seiland Explore er en tradisjonell reiselivsbedrift lokalisert i Hønseby på Seiland. Bedriften hadde behov for å tilpasse seg et endret marked etter covid 19, og Designu har bistått i utvikling av ny strategi og tilhørende merkevare. Profilen uttrykker den samiske identiteten som er viktig for bedriften, samtidig som den signaliserer at dette er en reiselivsbedrift som byr på unike opplevelser i naturen.


Kunde:
Seiland Explore

Foto: Marthe Nyvoll for Designu

Seiland explore fiske