Designu-metoden

Det ligger i navnet; vi designer deg.

Gjennom årene har vi utviklet en egen metodikk for designprosesser. Vi bruker samme metode på både store og små kunder, fordi det viser seg at med forsiktig tilrettelagt planlegging blir resultatene over all forventning.

For oss er det viktig å involvere kunden mest mulig slik at profilen gjenspeiler kundens behov og ønsker, vi står for det gode håndtverket og er den profesjonelle part.

Innsiktsfase

Innsiktsfasen er den som legger grunnlaget for alt arbeidet vårt. Her blir vi kjent med kunden og går i dybden på problemstillingen. Behovene til kunden, kundens kunder og andre interessenter kartlegges og budskap spisses.

I denne fasen er målet å avdekke hva kunden egentlig har behov for å formidle. Uavhengig om det er en webside eller en visuell profil som er prosjektet er det viktig å komme til kjernen av hva vårt design kan gjøre for deg.

Vi startet analysen med en workshop eller oppstartsmøte med nøkkelpersoner. Det trenger ikke å være ansatte eller sjefer, ofte kan det være smart å ha med kunder eller andre interessenter. Ved behov kan vi hente inn mer data i form av annet forarbeid som markedsanalyser og kundeundersøkelser

Etter en detaljert innsiktsfase, sitter både vi og kunden igjen med en felles konkret forståelse av problemstillingen og ønsket mål. Deretter slår vi våre kloke og kreative hoder sammen for å utvikle forskjellige kommunikasjons-konseptalternativer til kunden basert på de funn som er avdekket i analysen.

Avhengig av prosjekt, kan det være opptil tre konsepter som jobbes fram. Konseptene har forskjellige tyngdepunkter og illustrerer overfor kunden hvilke retninger man kan gå for å løse behovene. Konseptene presenteres til kunden, og kunden bestemmer hvilket vi skal jobbe videre med i designfasen.

Designfase

Etter at kunden har bestemt seg for konsept, lager vi forslag til løsninger som passer til konseptet. Designu illustrerer forslag til ferdige løsninger og presenterer disse til kunden. I et prosjekt for design av nettside skisser vi opp en nettside, er prosjektet visuell identitet lager vi utkast av logo og grafisk profil, og viser noen eksempler på hvordan det hele vil se ut i bruk. Det er viktig for oss at kunden har et godt grunnlag til å ta det rette valget.

Når kunden har valgt designet som best bidrar til å oppnå kundens målsetninger, setter vi i gang med neste fase som er implementering av løsningen.

Implementering

Når design og kommunikasjonsstrategi er valgt, implementeres det på de riktig flater.  I denne fasen er det større behov for dialog mellom Designu og kunden, da små valg må gjøres underveis.

Avhengig av prosjektets omfang varierer denne fasen i tid og intensitet. Designu tester løsningene som kunden har valgt, og finpusser dem før kunden godkjenner. Etter en periode med løpende dialog og testing av løsninger er endelig designløsningen ferdig. Vi bidrar til intern implementering og opplæring for bruk av løsningen.

Ofte er det nå jobben virkelig begynner for kunden, nå skal kundens kunder også presenteres for designløsningen, det skal markedsføres og profileringsmateriell skal bestilles. Designu har kompetanse til å bidra i også denne delen av prosessen. Det å planlegge en helhetlig lansering av designløsningen kan være smart, dersom Designu får dette oppdraget vil man oppnå en helhetlig leveranse også her. Det blir mulig for Designu å dokumentere prosessen underveis eller utvikle innhold til lanseringen.

Uavhengig av om du lanserer en ny nettside eller en ny helhetlig visuell identitet har du behov for å fortelle kundene dine om den nye løsningen din, la oss hjelpe deg i hele prosessen.

 

Designumetoden, grafisk framstilling