Strategi og analyse

Vi leverer alt fra prosessledelse til ferdig og fantastisk kommunikasjons­strategi.

En bedrift uten strategi er sjelden lønnsom, vi kan lage en god markedsstrategi som staker ut kursen på kort eller lang sikt. Vi kan også utvikle kommunikasjonsstrategier.

Når strategien din er på plass og iverksatt, har du kanskje behov for andre tjenester innenfor markedsføring og kommunikasjon? Vi planlegger og gjennomfører gjerne ulike markedsaktiviteter for deg.

 

Spørreundersøkelser

Lurer du på hva kundene dine egentlig syns om deg? Skal du lansere et nytt produkt og har behov for tilbakemeldinger fra interessenter? Vil du finne ut hvilke muligheter som finnes i ditt marked? Vi utvikler og distribuerer spørreundersøkelser for både små og store kunder. Grundig forarbeid gir et solid beslutningsgrunnlag for retning til en god markedsstrategi.

 

En intern workshop forankrer strategien

Kanskje vil du bare ha hjelp til å gjennomføre en workshop for å jobbe med markedsstrategien internt? En god workshop setter startskuddet for arbeidet med enhver strategi, vi bidrar til ledelse av prosessen og spisser resultatet slik at det du sitter igjen med er en tydelig, strategisk retning for framtiden.

 

Har du et viktig kundemøte og må spisse budskapet?

Vi hjelper deg med å lage overbevisende presentasjoner, hvor du kommer til poenget og får fram budskapet ditt.