mockup av rapporten, fint bilde

Prosjektet Reasons2Design (R2D)

Det introduseres stadig nye varer og tjenester i Norge.Hvorfor øker da ikke behovet for markedsføringstjenester tilsvarende?Hvorfor øker ikke antall virksomheter som jobber med dette i Finnmark og Nord-Troms?Hva finnes av slik kompetanse i regionen vår?Hvorfor øker ikke etterspørselen etter disse tjenestene i regionen?Hvorfor befinner de fleste tilbyderne av disse tjenestene Read more…